Košík 0

All added item(s)

Žádné produkty

0 Kč

Ceny jsou bez DPH

Go to cart K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (bez DPH)
Celkem za doručení: (bez DPH) Doručení zdarma!
Celkem (bez DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

Smluvní podmínky

Registrací a užíváním internetových stránek www.lewd-stickers.com dává uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Následný text představuje smluvní podmínky a informační povinnosti mezi provozovatelem internetových stránek www.lewd-stickers.com a registrovaným uživatelem.

 • Internetové stránky www.lewd-stickers.com jsou zprostředkovatelem obchodu a služeb. Lewd-stickers zprostředkovává prodej a nákup zboží mezi prodávajícím a nakupujícím.
 • Registrace na internetových stránkách „Lewd-stickers“ je zcela zdarma, pro prodávající i nakupující uživatele.
 • Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma.
 • Kupující neplatí provozovateli internetových stránek „Lewd-stickers“ žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí předem na účet prodávajícího (prodávajících) nebo po dohodě s prodávajícím na dobírku.
 • Prodávající je povinen uhradit provozovateli internetových stránek „Lewd-stickers“ provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží) může prodávající zažádat o slevu z provizí v některém z dalších měsíců. Provize z prodeje zboží se platí jednou měsíčně na základě výpisu, který zasílá „Lewd-stickers“ elektronicky na e-mail prodávajícího.
 • Provozovatel internetových stránek „Lewd-stickers“ není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel internetových stránek „Lewd-stickers“ rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel internetových stránek „Lewd-stickers“ identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.
 • Provozovatel internetové stránky www.lewd-stickers.com jakožto zprostředkovatel služeb, nenese odpovědnost za vady zboží, za škodu a ani za pozdní dodání.
 • Provozovatel internetových stránek „lewd-stickers“ se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Proto není možné se odkazovat na internetové stránky www.lewd-stickers.com v případě sporu.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍCH A PRODÁVAJÍCÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PODLE PLATNÉHO ZÁKONA ČESKÉ REPUBLIKY !!!

Provozovatel:

Tristana s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 5109906


a uživatel uzavírají tyto smluvní podmínky, kdy provozovatel umožňuje uživateli používat internetové stránky www.lewd-stickers.com za účelem zprostředkování koupě či prodeje zboží.

I. Podmínky pro užívání stránek

Obchodní aktivity na internetových stránkách „Lewd-stickers“ jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované osoby starší 18 let, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání internetových stránek „Lewd-stickers“ nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvání provozu.

II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím internetových stránek „Lewd-stickers“ je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (pod kterým se bude zobrazovat ostatním uživatelům) a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno (pod kterým se bude zobrazovat ostatním uživatelům)a heslo. Uživatel je povinen provozovatele internetových stránek „Lewd-stickers“ informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na internetových stránkách „Lewd-stickers“, žádost o ukončení činnosti zasílejte na e-mail: stickerslewd@gmail.com

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.).

Registrace nakupujících se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem internetových stránek ,, Lewd-stickers“ a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není povolen.

III. Právo odstranění zboží

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému, které je v rozporu s dobrými mravy. Provozovatel může odstranit zboží i bez udání důvodu.

IV. Nákup zboží

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů internetových stránek „Lewd-stickers“, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) .

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).

V. Prodej zboží

Internetové stránky „Lewd-stickers“ jsou určeny k prodeji nového i použitého zboží nabízeného prodávajícím:

 • zboží vyrobené samotným prodejcem
 • zboží získané prodávajícím ve velkoobchodech
 • je možné vkládat nové i použité zboží v dobrém stavu
 • zboží nabízené prodejcem může být vyráběno pro velkoobchodní účely
 • při prodeji zboží musí být uváděna vždy plná cena zboží
 • zboží, které nesplňuje tyto podmínky je přeřazováno do uživatelské kategorie "nedostupné". Takto vyřazené zboží není možné bez změny či úpravy zařadit zpět do prodeje.

VI. Prodávající

Prodávajícím se rozumí fyzické či právnické osoby starší 18 let.

V profilu prodávajících požadujeme:

 • jméno, příjmení,adresa,e-mail, mobil
 • nabízené zboží je vlastní výrobou daného prodejce nebo uvést výrobce zboží
 • nabízené zboží je prezentováno vždy pod jedním profilem daného prodejce
 • osoba, která je uvedena v osobních a fakturačních kontaktech profilu je osobou odpovědnou za prodej z hlediska zákona

VII. Pravidla při umisťování zboží a cena zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části internetových stránek „Lewd-stickers“ musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží. Prodávající musí popsat nabízené zboží, uvést jeho cenu včetně všech daní a poplatků a také způsob platby a doručení.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu, pokud není přes internetové stránky „Lewd-stickers“ učiněn také finální doplatek).

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

VIII. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

Je zakázáno nabízet služby. Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je.

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (např.samolepky s potiskem, ke kterým nemá prodávající autorské právo apod.). .

Je zakázáno používat fotografie, která porušují autorská práva (např. fotografie z časopisů, ke kterým nemá prodávající autorské právo apod.).

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění .

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost internetových stránek.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na internetových stránkách „Lewd-stickers“.

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. V případě sporů doporučujeme řešení kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, omamné či psychotropní látky, léky, pornografii, doklady a technické průkazy, pohonné hmoty, zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

IX. Ochrana osobních údajů

Uživatel internetových stránek www.lewd-stickers.com je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem internetových stránek „Lewd-stickers“. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím internetových stránek „Lewd-stickers“, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží.

Provozovatel internetových stránek „lewd-stickers“se zavazuje tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

X. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího na e-mail a dále výpisem v sekci Objednávky. 

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí a potvrzení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

XI. Provize za prodej zboží

Vystavení zboží na internetových stránkách „Lewd-stickers“ je pro prodávajícího zdarma. Internetové stránky „Lewd-stickers“ však účtují provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování. Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli a již uhrazená provize bude kompenzována formou slevy v dalším měsíci.

O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je informován e-mailem. Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad automaticky formou elektronické faktury.

Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány 0,05 % denně. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet .

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na internetových stránkách „lewd-stickers“ a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

Internetové stránky „lewd-stickers“ nejsou povinny řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

Aktuální výše provize činí 9% z prodejní ceny zboží.

XII.Reklama

Na našich stránkách najdete v levém sloupci místo pro reklamu, máte tak možnost oslovit mnoho nových zákazníků. Cena reklamy je 100 kč na jeden den (24 hodin) , délka trvání inzerce není omezena. Pokud chcete na naše stránky vložit reklamu, napište nám na e-mail: stickerslewd@gmail.com

XIII. Svolení k užití fotografií

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům na internetových stránkách „lewd-stickers“ a to za účelem popularizace internetových stránek. Souhlasí také s tím, aby internetové stránky „lewd-stickers“ postoupil fotografie třetím osobám (např. novinám a časopisům ) za účelem popularizace stránek.

Provozovatel vyvine úsilí aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem „lewd-stickers“ nebo označením www.lewd-stickers.com a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na internetových stránkách www.lewd-stickers.com

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace internetových stránek „Lewd-stickers“.

XIV. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla internetových stránek „lewd-stickers“, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s provozovatelem internetových stránek „lewd-stickers“ nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování internetových stránek „lewd-stickers“ je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou na e-mail: stickers-lewd@gmail.com .

Děkujeme, za pozornost při čtení smluvních podmínek a přejeme všem uživatelům internetových stránek www.lewd-stickers.com krásný den.

Smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2020


Vítáme Vás na našich stránkách.

Věnujeme se samolepkám s tématikou anime a Japonska.

O novinkách, Vás budeme informovat na našem facebooku a instagramu. Nezapomeňte nás sledovat, aby Vám nic neuniklo :-)

Na naších stránkách můžete nejenom nakupovat, ale i prodávat a hodnotit zakoupené zboží. Podrobné informace naleznete dole na stránce v sekci: ,, O NÁS ´´

Objednané zboží zasíláme do 14 dnů.

Případné dotazy zasílejte na e-mail:  stickerslewd@gmail.com

Čekejte prosím...